Vaikuttava viestintä


Esiintymiskoulutus verkkokurssina

Rullaa sivua alaspäin aloittaaksesi kurssi

Kun haluamme vaikuttaa kuulijaan se tapahtuu kahdella tavalla: visuaalisesti eli näkemämme perusteella ja auditiivisesti eli kuulemamme perusteella. Albert Mehrabian teki aiheen tiimoilta tutkimuksen, missä hän jakoi viestin kokonaisvaikutuksen kolmeen osaan: 7% vaikuttavuudesta on sanallista, 38% auditiivista (Puhenopeus, äänenvoimakkuus, sävelkorkeus, tonaalisuus ja tauotus) ja loput 55% on sanatonta eli visuaalista (Ryhti, käsien eleet, ilmeet kasvoilla, liike ja katse kontakti). Mehrabian tekemän tutkimuksen perusteella sanomalla on hyvin pieni merkitys, jos sanoma osataan esittää vaikuttavasti kuulijalle.

Olen jakanut tämän kurssin neljään (4) -osaan: Auditiiviseen, visuaaliseen, esiintymisjännitykseen ja bonuksiin.